Τὸ ξέρω πὼς καθένας μοναχὸς πορεύεται στὸν ἔρωτα, μοναχὸς στὴ δόξα καὶ στὸ θάνατο.
Τὸ ξέρω. Τὸ δοκίμασα. Δὲν ὠφελεῖ. Ἄφησέ με νἄρθω μαζί σου ~ Η Σονάτα του Σεληνόφωτος

Lisa

This is thy hour O Soul, thy free flight into the wordless. Away from books, away from art, the day erased, the lesson done. Thee fully forth emerging, silent gazing, pondering the themes thou lovest best. Night, sleep, death, and the stars. - Walt Whitman

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

̶H̶a̶p̶p̶y̶ ̶V̶a̶l̶e̶n̶t̶i̶n̶e̶'̶s̶ ̶D̶a̶y̶ oh wait



listen...valentines day is a scam invented by scorpios so people would have sex and make more scorpios.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου